Chine


Nanning, Guangxi - Prof. Melvyn Chuang


 

 

 

Guo Yanrui

8 ans

 


 

 

Ouyang Ninghong

7 ans


 

 

 

 

Wang Zhiwei

7 ans

 


 

 

Ou Jiahao

9 ans


 

 

 

Chu Xinrui

9 ans


 

 

 

Feng Yuyuan

7 ans


 

 

 

Liyan Siqi

8 ans


 

 

 

Lu Zixuan

8 ans


 

 

 

Li Ruitong

8 ans


 

 

 

Huang Haojie

9 ans


 

 

 

Sun Zhiyan

7,5 ans

 

 

2° Prix


 

 

 

Chen Quanye

8 ans


 

 

 

Cao Fenglin

7,5 ans


 

 

 

Han Chu

10 ans


 

 

 

Wu Yunli

10 ans


 

 

 

Song Donglin

8 ans


 

 

 

Mo Zixuan

8 ans


 

 

 

Chen Ziyi

8 ans


 

 

 

Lu Yating

7,5 ans


 

 

 

Qin Ruike

6,5 ans


 

 

 

Wu Haoyu

7,5 ans


 

 

 

Zou Yuanlin

7 ans


 

 

 

Li Mingjun

8 ans


 

 

 

Zeng Xiaohao

6 ans


 

 

 

Qin Aosi

11 ans


 

 

 

Ya Weizhe

10 ans


 

 

 

Wei Yitong

6 ans 


 

 

Liang Yufeng

10 ans


 

 

 

Liang Zipeng

10 ans
31230 Saint-Frajou, France

 
Saint-Frajou is located in the Comminges,
35 km north-east of Saint-Gaudens and 7 km from l'Isle-en-Dodon.
The painting museum of Saint-Frajou is at the location of
the old communal school, in the center of the village, very close to the
main square and the town hall.
 

 


              Biennale 2012                                                               Concours mascotte 2015                                                    

              Biennale 2014                                                               Concours mascotte 2017

              Biennale 2016                                                                  Concours mascotte 2019                                                                                          Biennale 2018                                                                  Concours mascotte 2021

              Biennale 2020                                                                              


copyright ©Musée de peinture de Saint-Frajou