RUSSIE


NOVOSIBIRSK - Prof. Sheina Tatiana


 

 

 

 

BABENKO DARIYA

7 ans


 

 

 

 

BARYSHNIKOVA POLINA

7 ans


 

 

 

 

CHERNOCHUB OLESYA

7 ans

 

 

 1° MENTION  1° groupe

 

FIRST MENTION  1st group    


 

 

 

 

 

ERMAKOWICH NADYA

7 ans

 

 

PRIX DE COMPOSITION   1° groupe

 

PRIZE FOR COMPOSITION  1st group  


 

 

 

 

KOLESNICHENKO ARINA

7 ans


 

 

 

 

OLSHEVSKAYA VASILIA

7 ans


 

 

 

 

 

SAYAPINA VERA

7 ans


 

 

 

 

VASILIEVA ALISA

7 ans


 

 

 

 

 

FEDYAEVA SOFIA

8 ans


 

 

 

 

 

KRINICIN VLADIMIR

8 ans


 

 

 

 

NAYDANOVA VICTORIYA

8 ans


 

 

 

 

 

VELICHKO ANASTASIYA
8 ans

 

 

 


 

 

 

 

 

BATENEVA KSENIYA

10 ans


 

 

 

VERYATIN EGOR

10 ans


 

 

 

 

 

VOLINEZ KRISTINA

10 ans


 

 

 

 

NEPEINA ELVIRA

14 ans

 

 

PRIX DE COULEUR   3° groupe

 

PRIZE FOR COLOR   3rd group