Inde


Thane - Euro School, Prof. Savithri Iyer


 

 

 

 

AALEKH SRIVASTAVA

13 ans


 

 

 

 

 

 

AARYA ARANKE

12 ans

 

 

1° PRIX

 


 

 

 

 

ABHIRUCHI MAHANTA

13 ans


 

 

 

 

AVIKA BHAGWAT

14 ans


 

 

 

 

 AYUSH SHANKAR 

13 ans


 

 

 

 

SIDDHI GUPTA 

14 ans


 

 

 

 

JISHNA JAIN 

12 ans

 

 

 


 

 

 

 

  DINDORKAR MEGHNA   

  15 ans

 

 

 


 

 

 

 

NYASA KARHADKAR

13 ans


 

 

 

 

PARTH JANAVLEKAR

15 ans


 

 

 

 

PRANAY BANERJEE 

13 ans


 

 

 

 

 PREESHA THANEKAR

6 ans


 

 

 

 

PRIYANKA RAO 

14 ans


 

 

 

 

RYNA CONTRACTOR 

13 ans


 

 

 

 

SHLOK KULKARNI

10 ans


 

 

 

 

SOUMYA PARAB 

12 ans

 

 

 


 

 

 

 

TANISHA SAVLA 

16 ans


 

 

 

 

VEDIKA BHUSHANWAR 

13 ans