Chine


Prof. Melvyn Chuang -  Nanning city, Guangxi,


 

 

 

 

Song Ziyiao

9 ans


 

 

 

 

ZHU SUYAN

10 ans

 

 

PRIX 1° groupe

AWARD 1° group


 

 

 

 

Luo Xuqin

7 ans


 

 

 

 

Ma Xinyue

9 ans


 

 

 

 

Li Hongyu

9 ans


 

 

 

 

Chu Xinrui

9 ans


 

 

 

 

Zhung Jun

9 ans


 

 

 

 

Zhung Chien

8 ans


 

 

 

 

Chen Yunge

9 ans


 

 

 

 

Jou Zixigo

8 ans


 

 

 

 

Zheng Zishuan

8 ans


 

 

 

 

Teng Xi

9 ans


 

 

 

 

Zhang Yuning

10 ans


 

 

 

 

Huang Il

9 ans


 

 

 

 

Xie Xinyu

7 ans


 

 

 

 

Lee Zuchien

12 ans


 

 

 

 

Guan Mingyuan

8 ans


 

 

 

 

Tan Xiyuan

11 ans


 

 

 

 

Wang Zichi

9 ans


 

 

 

 

Cheng Yuan

9 ans


 

 

 

 

Fong Jingyuan

7 ans

 

 

 

 

Li Ruitong

10 ans


 

 

 

 

Liao Yuxin

9 ans


 

 

 

 

Sun Zhiyan

10 ans


 

 

 

 

Song Donglin

11 ans


 

 

 

 

Mo Zixuan

10 ans


 

 

 

 

Qin Ruike

9 ans


 

 

 

 

Guan Keyin

10 ans


 

 

 

 

He Zuiyen

7 ans


 

 

 

 

Yang Fan

9 ans


 

 

 

Lin Weizan

7 ans


 

 

 

 

Zao Wanting

7 ans


 

 

 

 

Lin Shiyu

8 ans


 

 

 

 

Wei Shenzui

8 ans


 

 

 

ZHU WANZON

9 ans


 

 

 

LIU ZHISHI

7 ans


 

 

 

LIU WEITING

8 ans


 

 

 

SONG CHENG

8  ans


 

 

 

LEE YUETONG

8 ans


 

 

 

 

NING KAICHI

8 ans


 

 

 

 

Huangyang Zihan

7 ans


 

 

 

 

Jen Yuwen

7 ans


 

 

 

 

 

Nang Enjie

9 ans


 

 

 

 

 

Jiang Yushuan

9 ans


 

 

 

 

Huang Ziling

8 ans


 

 

 

 

Liv Jiayao

6 ans


 

 

 

 

 

Yao Xinjiang

10 ans


 

 

 

 

 

Mo Chuyu

11 ans


 

 

 

 

 

Wu Yutong

8 ans


 

 

 

 

 

 

Liu Huiqi

8 ans


 

 

 

 

 

 

 

Zhang Changwen

9 ans


 

 

 

 

 

Luo Qinyuan

9 ans

 

 

 


 

 

 

 

Lin Hongyi

9 ans

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Fong Yijia

7 ans 

 

 

 


 

 

 

 

 

Huang Ilcheng

9 ans