CHINE


CHONGQING - Prof. Deng  Yelin


 

 

 

 

 

YANG RUIQIAO

6 ans


 

 

 

 

GUO YIXING

6 ans


 

 

 

 

GONG YUTONG

7 ans


 

 

 

 

DENG CHENXI

7 ans


 

 

 

 

ZHU YANYU

7 ans


 

 

 

LE JIAXUAN

8 ans


 

 

 

 

WU GUANHAO

8 ans


 

 

 

 

LUO XIRUI

8 ans


 

 

 

 

ZHANG YIRAN

8 ans


 

 

 

 

 

CHEN JING'EN

9 ans


 

 

 

 

SUN RUOYI

9 ans


 

 

 

 

XIA YONGKANG

9 ans


 

 

 

 

LI WANZHOU

9 ans


 

 

 

 

LI SIYUAN

10 ans