Chine


GUANGXI - Prof. Melvyn Chuang


 

 

 

 

 

LIAO ZIHAO 

7 ans

 

 

 

 


 

 

 

 

 

PANG KAIXIN 

7 ans


 

 

 

 

SONG SIYING 

7 ans


 

 

 

 

ZENG JINGHAN 

7 ans


 

 

 

ZHAO WANTING 

7 ans 


 

 

 

 

HAN JIANI 

8 ans


 

 

 

 

LUO XUQIN 

8 ans


 

 

 

 

NING KAIQI 

8 ans


 

 

 

 

 

DENG JIAJIA 

10 ans 

 

 

 

 


 

 

 

 

LU YONGAN 

10 ans 

 

 

 

1° MENTION   2° groupe

 

FIRST MENTION   2nd group   

 


 

 

 

 

LU XINPING 

10 ans


 

 

 

LUO QINGYUAN 

10 ans


 

 

 

 

MA XINYUE 

10 ans


 

 

 

 

QIN RUIKE 

10 ans 


 

 

 

GUAN KEYING 

11 ans

 

 

PRIX D’ORIGINALITÉ   2° groupe

 

ORIGINALITY AWARD   2nd group 


 

 

 

 

SONG DONGLIN 

11 ans


 

 

 

 

SUN ZHIYAN 

11 ans


 

 

 

 

 

WU JIAHAO 

11 ans


 

 

 

 

CHU XINRUI 

12