Chine

NANNING CITY, GUANGXI - Prof. Melvyn Chuang


CHINE_1_A_01
CHINE_1_A_01

 

 

 

 

LI ENXI 

7 ans


CHINE_1_A_02
CHINE_1_A_02

 

 

 

 

 LI QIANYAO

 7 ans


CHINE_1_A_03
CHINE_1_A_03

 

 

 

 

WEI LIUTING

8 ans

CHINE_1_A_04
CHINE_1_A_04

 

 

 

 

PANG KAIXIN 

9 ans


CHINE_1_A_05
CHINE_1_A_05

 

 

 

 

 LIU CHANG

 9 ans


CHINE_1_A_06
CHINE_1_A_06

 

 

 

LIAO ZIHAO

9 ans


CHINE_1_A_07
CHINE_1_A_07

 

 

 

 

XU YIDUO

10 ans


CHINE_1_A_08
CHINE_1_A_08

 

 

 

 

HE RUIYEN 

10 ans


CHINE_1_A_09
CHINE_1_A_09

 

 

 

 

 XIE XINYU

 10 ans


CHINE_1_A_10
CHINE_1_A_10

 

 

 

 

LUO XUQIN 

10 ans

 

 


CHINE_1_A_11
CHINE_1_A_11

 

 

 

 

GUAN MINGYUAN

11 ans


CHINE_1_A_12
CHINE_1_A_12

 

 

 

 

ZHANG QINRU

11 ans


CHINE_1_A_13
CHINE_1_A_13

 

 

 

 

 WU SIYIN

 11 ans


CHINE_1_B_14
CHINE_1_B_14

 

 

 

 

LU ZIHAN

12 ans


CHINE_1_B_15
CHINE_1_B_15

 

 

 

 

YANG YIHAN

12 ans

 

Prix Musée de Saint-Frajou

(2° Groupe)

SAINT- FRAJOU MUSEUM AWARD

 


CHINE_1_B_16
CHINE_1_B_16

 

 

 

LIN MINGRUI 

12 ans

 


CHINE_1_B_17
CHINE_1_B_17

 

 

 

 

LI WANCHEN 

12 ans


CHINE_1_B_18
CHINE_1_B_18

 

 

 

 

 LU YATING

 13 ans


CHINE_1_B_19
CHINE_1_B_19

 

 

 

 LI XINGYU

 13 ans


CHINE_1_B_20
CHINE_1_B_20

 

 

 

 

GUAN KEYIN

13 ans